Hoppfelt

Vi hopper på Kristiansand Lufthavn, Kjevik.
METAR/TAF finner du her.

Hoppfeltet er inne på flyplassområdet og ligger på østsiden av rullebanen. Derfor blir det oppmøte ved lufthavnvakta ved kryssing. Kjøring med bil på flysiden krever kjøretillatelse med ID-kort fra Avinor og egen bil må registreres i lufthavnvakta. Klubben har medlemmer med både kjøretillatelse og bil, de som ikke har tillatelse bes om å parkere bilen ved Kjevikstranda (ref. parkering lenger ned på siden). Tandemhoppere som har med publikum må regne med at noen må stå langs gjerdet ved LTSK ettersom vi ikke har kapasitet til å krysse over alle til den østlige delen av stripa.

Kryssing skal helst foregå i samlet bilgruppe for å hindre mye trafikk på flysiden. For selvstendige hoppere som ikke har mulighet å bli med på første kryssing. bes om å bli med tandemhoppere som skal inn på feltet. Kryssing settes automatisk opp for tandemhoppere. Dersom du er usikker på når det er kryssing kan du spørre medlemsgruppa eller ringe til noen av hopperne som er ute på feltet.

Per dags dato har vi ikke klubbhus, men vi har et pakketelt på feltet. Det er også benker og bord som man kan benytte seg av mens man venter. Anbefales å ta med noe å drikke og spise.

På grunn av sjøen og elva er alle elever og A-lisens hoppere påbudt til å bruke redningsvest. Ved elevhopping er det bemannet båtvakt.

vaktvakt2

 

Luftforsvarets Tekniske Skolesenter Kjevik

Hvis forholdene tillater det, kan vi flytte hoppfeltet på utsiden ved Luftforsvarets Tekniske Skolesenter Kjevik (LTSK), slik at man slipper kryssing. I dette tilfellet kreves det at alle hopperne har A-lisens eller høyere. Her har vi ingen fasiliteter. Dersom det blir iverksatt hopping her, blir det gitt beskjed.

LTSKLTSK2

Parkering
Hoppere som skal over på østsiden av flyplassen, men som ikke kan ta med bilen kan parkere nede ved Kjevikstranda. Ved hopping på LTSK eller observasjon til tandemhopp, kan man parkere langs gjerdet til flyplassen.

parkeringLTSK2